Ansökan om medlemskap.

Om ert företag eller verksamhet vill bli medlemmar: fyll gärna i era uppgifter och skicka in formuläret.
Medlemskapet kostar 2950 SEK momsfritt och gäller per kalenderår. Medlemsavgiften faktureras till angiven e-postadress, en gång per år.

5 + 5 =

Det är bra att bli medlem!

Tillsammans kan har vi en starkare röst och större möjlighet att påverka stadsmiljön, utvecklingen och hur kommunen satsar i innerstaden.

Genom att samarbeta och lära känna varandra kan vi lära oss av våra kollegor i staden, rekommendera kunder till varandra och hitta på aktiviteter tillsammans.

Samlad marknadsföring, vi kan locka besökare och kunder till innerstaden och kommunicera våra mysiga familjestads-fördelar på synligare sätt, med samlade resurser når vi en större publik.

Som förening kan vi få bidrag från t.ex. regionen, stiftelser eller EU som gör att vi kan hyra in duktiga föreläsare och utbildare så att vi kan höja kunskapsnivån och bli bättre.

Framför allt, vi kan lära känna varandra! Goda grannar ger god stämning, god stämning ger glada besökare och glada besökare kommer igen!

Föreningen Kungsbacka Innerstad är en ideel förening utan vinstintresse och alla pengar som kommer in skall användas för medlemmarnas nytta.

Loading...