Protokoll Årsmöte – 28 mars 2023

Årsmöte föreningen Kungsbacka Innerstad

Tisdag den 28 mars 18.30 på Cosa Table

1. Mötets öppnande
2. Kallelse till mötet har skett i behörig ordning
3. Monika Hamrin väljs till mötets ordförande och Johan Brink väljs till mötets sekreterare
4. Den reviderade dagordningen kunde fastställas
5. Röstlängden med 17 (20 personer) medverkande medlemmar fastställdes och godkändes.
6. Niclas Eriksson redogjorde kort om Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomi (se bilaga).
7. Revisorernas berättelse. Catrine Levin kunde tyvärr inte medverka
8. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet
9. Val av ordinarie ledamöter på två år. Val av revisor på ett år. Val av valberedning på två år. Samt sammankallande.

Ordförande Monika Hamrin Vice Vd Niclas Eriksson och kassör Johan Bergman sitter ett år till.

Natasha Gianni (Aranäs) Joakim Torbing (Rum 35) Berit Jarche (Kaffebaren) valdes till styrelseledamöter på två år.

Catrine Levin valdes om som revisor på ett år

Gloria de la Parra valdes till valberedningen. Joel Georgy är sammankallande i valberedningen.

10. Årsavgiften 2023 på 2 995 kr kunde fastställas
11. Mötet antog verksamhetsbeskrivning och budget för kommande år. (se bilaga) Ändring av frukost till andra veckan i varje månad, från och med september. Se över möjlighet att sätta upp hemsida.
12. Övriga frågor inlämnande till styrelsen. Övriga frågor

Förslag att skapa en Google-kalender där var och en kan lägga in evenemang.

13. Årsmötet avslutande

Loading...